Jesus på korset, fra filmen Passion of the Christ

Dette innlegget skulle egentlig kommet for flere dager siden, men jeg får legge skylden på tidsklemma!

Jeg tenkte ihvertfall jeg skulle skrive et innlegg om påskens budskap, og grunnen til at vi feirer påske. Jeg så en avstemming på en nettavis hvor 75% sa at påskens religiøse budskap betydde ingenting for dem. For de fleste så handler påsken mest om påskeegg, påskeharen, påskenøtter og skiturer. Og både påskeegg og skiturer er jo koselige tradisjoner det, men påsken handler om så mye mer!

Tenker dere over hvorfor vi egentlig feirer påske? Hva som er bakgrunnen for Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag, og 1.Påskedag?

Nå har jeg full respekt for at ikke alle mine lesere deler mitt syn, og at du kanskje ikke tror at Jesus har levd engang, men dette er hva jeg tror på, og hva mitt liv eksisterer rundt, derfor vil jeg skrive litt om det.

Påsken er den viktigste, og største høytiden for kristne. Selvfølgelig også julen hvor vi feirer Jesu fødsel, men påsken feires for å minnes Jesu lidelse, død og oppstandelse. Mange har kanskje sett filmen Passion of the Christ? Har du ikke sett den, vil jeg anbefale deg å se den, og har du sett den før, så anbefaler jeg deg å se den igjen! Den filmen omhandler akkurat hva påsken handler om.

For at det Jesus gikk gjennom i påsken skal ha noen betydning, må man vite grunnen til at Han kom til jorden, og hvorfor han gikk gjennom det Han gjorde. For det var en grunn for det, og det måtte skje. Jeg kunne skrevet en hel roman om dette siden det engasjerer meg sånn, men jeg skal prøve å fatte meg i korthet.

Da Gud skapte jorda og Adam og Eva, gav han oss råderett over jorden, og Adam og Eva hadde daglig fellesskap med Gud, det var ikke noe skille mellom dem. De bodde i Edens hage, og de kunne spise av alle trær, utenom ett; Treet til kunnskap om godt og ondt. Men så kom slangen og fristet Eva, og overtalte henne til å spise av nettopp treet til kunnskap om godt og ondt. Det at de var ulydige mot Gud, gjorde at det ble et skille mellom dem og Gud. For Gud er en hellig Gud, og himmelen er perfekt, og synd og urettferdighet kan da ikke være i himmelen, og Gud kan ikke ha fellesskap med synd. Så da kunne ikke mennesket ha samme nære vennskapet med Gud på samme måte som før lenger.

Med jevne mellomrom måtte jødene i det Gamle Testamentet ofre et lam som presten la hendene sine på og overførte alle syndene til folket på, slik at de kunne ha fred med Gud. Gud skapte mennesket i sitt eget bilde, for å ha fellesskap med oss. Og det var en stor sorg for Han at det var nå blitt et skille mellom mennesker og Han. For å gjenopprette dette fellesskapet gjorde Gud det ultimate offeret; Han sendte sin sønn som et offerlam for oss, en som tok på seg all vår synd, sykdommer, og skyld, og som døde i vårt sted, for at vi kunne ha fred med Han. Det står i Bibelen at Jesus ble et menneske, som oss, for at vi kunne bli Guds barn, som Han. Dermed kunne nærheten med Gud gjenopprettes, og vi kan ha samfunn med Gud mens vi lever her på jorda, men vi som har tatt imot Jesus som Herre i livet vårt, har også løftet om et evig liv i Himmelen etter døden. «Han elsket verden så høyt, at Han sendte sin eneste Sønn, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Joh 3,16)

Så til det dette innlegget egentlig skulle handle om; påsken. Kort fortalt så symboliserer palmesøndag da Jesus red inn i Jerusalem på en eselfole og folket viftet med palmeblader for å hylle Ham. Skjærtorsdag er dagen da Jesus innstiftet nattverden, og spiste påskemåltidet sammen med disiplene sine, og også vasket føttene deres. Langfredag er til minne om dagen da Jesus ble korsfestet. Og 1.påskedag er dagen da Han sto opp ifra de døde.

Nå skal det sies at jødene feiret påske, eller Pesach, lenge før kristne. De feiret utvandringen fra Egypt, og ofret påskelammet som bilde på lammets blod som ble smurt på dørkarmene deres for å holde døden borte. Som også er en parallell til Jesu død på korset, hvor han er Lammet som blir ofret for å ta på seg våre synder, så vi kan ha evig liv, i Himmelen.

Så det er kort fortalt bakgrunnen for hvorfor påsken er så «big deal» for oss kristne. Den markerer alt det Jesus gjorde, for vår skyld. Tenk at Gud elsket hver og en av oss så høyt at han lot sin eneste SØNN dø for vår skyld. For å redde MEG. For at JEG kan være Hans datter, og leve sammen med Ham. Det syns jeg er utrolig stort.

Dersom du vil lese hele historien om hva som skjedde disse påskedagene, og hva som skjedde da Jesus døde, kan du lese: Matteus kapittel 26-28, Markus kapittel 14-16, Lukas kapittel 22-24, Johannes kapittel 17-20. Anbefalt lesning, det er ganske spennende å lese om;-) Og har du sett Passion of the Christ så er det flere kule detaljer som det fortelles om i Bibelen som er utelatt i filmen. F.eks. at døde mennesker sto opp fra gravene sine og begynte å gå rundt og vise seg for folk i det øyeblikket Jesus døde(!!) Har du ikke en bibel, kan du gå innpå Bibel.no.