Både den lokale barneskolen og videregående skolen er utrolig takknemlige for hjelpen de fikk før jul til å kjøpe vanntanker, bygge sementfundament for tankene og vasker, og få infrastrukturen til å møte myndighetenes krav til gjenåpning av skolene. Nå er skolene åpnet, og med ansiktsmasker og sosial distanse, jobber studentene hardt for å ta igjen alt det tapte etter ti måneder hjemme.

Myndighetene har også gjort noe veldig spesielt, med at de har bestemt at istedet for å repetere fjoråret, så fortsetter de med termin 2, da termin 1 var nesten ferdig da skolene stengte. Deretter skal de ha et rotterace av et skoleår hvor de skal fullføre på 7 mnd det de vanligvis bruker 11 mnd på, og så enda et skoleår som begynner etter fattige én ukes ferie, hvor de har 8 mnd på seg istedet for de vanlige 12 mnd. Dette blir å påvirke spesielt for oss Ndoro, som gjør sine to siste år på videregående i dette rotteracet, og et i utgangspunktet vanskelig pensum skal beherskes på enda mindre tid enn vanlig, i allerede lange skoledager.

Skolehjelp og leksehjelp blir enda viktigere i år enn før, da dersom du blir sendt hjem på grunn av skolepenger eller manglende bøker, eller du havner bakpå fordi du ikke forsto hva læreren underviste, får enda større konsekvenser enn før, da de rusher gjennom pensum så fort. Vi har allerede et knippe studiebøker fra før, men jeg har nå gått til innkjøp av enda flere, for å lage et bedre studiebibliotek her hjemme. Vi hadde forrige uke 4 -7 skoleelever her som gjorde lekser her kveld, i tillegg til våre egne skolebarn så klart. Behovet er likevel mye større, og jeg håper å kunne få til å tilby enda flere av nabobarna til å komme og gjøre lekser her på ettermiddagene og helgene. Det er en så konkret og god måte å hjelpe på, som betyr mye mer, og gjør at også skolepengene vi støtter med gir større avkastning. Mange har foreldre som er analfabeter og ikke har gått på skole selv, og de bor alle i gjørmehus uten elektrisitet, som gjør at det er vanskelig å studere på kveldstid. Her hos oss sitter de i grupper og diskuterer og samarbeider i opplyst stue, får hjelp til det de strever med, og får tilogmed servert middag. Men det er travelt og slitsomt for meg og Stig, og forstyrrer kveldsroen og leggetid for våre tre små barn.

Vi har en ung mann i nabolaget som nettopp ble ferdig utdannet lærer før jul, og jeg planlegger å høre med han om han ønsker å hjelpe til og avlaste meg. Da kan de sitte på storstua på gjesteseksjonen, og jeg kan komme og gå som det passer med legging av barna. Vi har også planer om å starte nytt kurs for voksne analfabeter i samarbeid med han, som det er stort behov for her.

Den lokale videregående skolen hvor Ndoro går, er også i behov av å bygge flere klasserom, da de har vært nødt til å dele klassene for å kunne møte myndighetens krav om sosial distanse. De har blitt ferdig med tre, men de har et siste som de ikke har råd til å fullføre. De har spurt oss om hjelp, men jeg har sagt at vi ikke kan love noe, men at jeg skal se hva vi får til.

Dersom det er noen som kjenner at de har på hjertet å støtte konkret med det, eller penger generelt til skolehjelp og lese-og skrivekurs, det vil si; skoleavgifter, uniformer, skolebøker, skolesekker, lunsjpenger, studiebøker, og andre utgifter knyttet direkte til skoleelever, så har jeg nå opprettet en egen spesifikk konto for dette, hvor alle beløp uavkortet går til skolehjelp. Dere som allerede gir penger uavkortet til skolepenger, er også oppmuntret til å endre ditt faste trekk til dette kontonummeret, selv om det fortsatt vil gå i rett pott dersom du gir til den «generelle» misjonskontoen, da vil jeg selv føre det over i skolefondkontoen hver måned.

Kontonummer til Skolefondet er: 4266 17.44507

Tusen takk til alle som støtter oss økonomisk, og gjør arbeidet vårt mulig! Dere forandrer liv!